Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 31-07-2012 (31/07/2012 01:34:00)
Đầu tuần giá vàng dao động khá nhẹ nhàng. Một số ngân hàng trung ương có các cuộc họp quan trọng và bảng lương phi nông nghiệp cũng là tin mấu chốt của tuần này. Các nhà đầu tư tham gia thị trường sẽ quan sát chặt chẽ các tin tức từ thị trường. Hứa hẹn sự tăng giá cho nhiều thị trường bao gồm cả kim loại quý.
Về mặt  kỹ thuật, thị trường vàng tăng giá đã đạt được mục tiêu trong ngắn hạn. Tiếp theo thị trường tăng giá mạnh nếu bứt phá mức kháng cự 1640$. Tiếp theo, thị trường có thể giảm giá xuống 1600$. Sau khi bứt phá mức hỗ trợ gần nhất 1614$.
Hôm nay giá  trên 1620 giá sẽ tăng đến vùng 1633/1640. Nếu giá dưới 1623 sẽ giảm về vùng 1615/1610/1600
Biên độ dao động: 1600-1640

Chiến thuật

Bán : 1624
Chốt Lời : 1616
Chặn Lỗ : 1629