Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 29/08/2012 (29/08/2012 10:55:00)
    Hôm qua vàng giao dịch nhẹ nhàng. Thị trường đang ngóng chờ tin của Fed vào thứ 6 tuần này nên giá có thể đi ngang cho đến thứ 6.
Hôm nay giá dưới 1668$ thì giảm lại vùng  1658$/1652$. Giá trên 1668$ thì giá tăng đến 1676$/1684$.
Biên độ dao động: 1652$-1670$
Chiến thuật
Bán : 1667
Chốt Lời : 1660
Chặn Lỗ : 1673