Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 28/08/2012 (28/08/2012 11:33:00)
          Giá vàng đã có 1 ngày chính thức giảm giá vào ngày hôm qua. Xác nhận sự giảm giá điều chỉnh trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư vẫn đang chờ đón cuộc họp của Fed vào cuối tuần này. Ngoài ra, theo định kỳ vào ngày 6/9 ngân hàng trung ương châu âu sẽ công bố chính sách kích thích tiền tệ trong các cuộc họp. Dù kết quả có như thế nào thì tháng 9 vàng cũng sẽ biến động nhiều.  
Về mặt  kỹ thuật,  Giá vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm như hôm qua chúng tôi dự đoán. Và giá đã về lại đường band dưới của bollingerband, cho thấy cũng đã đạt được mục tiêu giảm. Và MACD giảm trên dương cũng gần chạm zero, điều này cho thấy sự điều chỉnh giá gần kết thúc có thể tại 1652$ hoặc 1645$.
Hôm nay giá dưới 1663$ thì giảm lại vùng  1658$/1652$. Giá trên 1663$ thì giá tăng đến 1673$/1684$.
Biên độ dao động: 1652$-1665$
Chiến thuật
Bán : 1665
Chốt Lời : 1658
Chặn Lỗ : 1673