Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 23/08/2012 (23/08/2012 01:36:00)
     Giá vàng đang giao dịch khiêm tốn trong phiên giao dịch chiều thứ tư, tuy nhiên cũng đã đạt được giá cao nhất trong vòng 3 tháng gần nhất, và điều đặc biệt hơn sau khi có biên bản tích cực từ cuộc họp của Ủy ban thị trường mở của Cục dự trữ Liên Bang, giá vàng đã tăng mạnh mẽ đạt được giá cao nhất tại 1656$. Các thành viên của cuộc họp FOMC đều cho rằng Fed cần phải đưa ra biện pháp kích thích kinh tế sớm . Điều này củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư có thể đặt một hy vọng xu hướng tăng gía vững chắc của kim loại quý.
Về mặt  kỹ thuật, giá vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá khi MACD đã dương và giá vẫn bám sát band trên của bollinger. Mục tiêu vàng sẽ tăng giá đến 1670$ và 1705$ trong chu kỳ tăng giá này.
Hôm nay giá dưới 1652$ thì giảm lại vùng  1645$/. Giá trên 1652$ thì giá tăng đến 1670$/1684$
Biên độ dao động: 1652$-1670$
Chiến thuật
Mua : 1656
Chốt Lời : 1668
Chặn Lỗ : 1650