Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 20/09/2012 (20/09/2012 02:49:00)
VÀNG
Giá vàng tiếp tục có một ngày dao động ngang khu vực 1760$-1780$. Hôm qua giá vàng tiếp tục tăng để tìm cách bứt phá 1780$. Nhưng thực tế đã không thành. Nên giá đã giảm lại. Và kỳ vọng đợt giảm này sẽ về lại 1750$ và 1720$. Thị trường hàng hóa trong đó có kim loại quý đang bị áp lực bán tháo. Nên chu kỳ giảm giá của vàng đang được kỳ vọng.
Về mặt kỹ thuật, MACD đang có divergence  down. Và biểu đồ đang có mô hình 2 đỉnh. Cho thấy xu hướng giảm giá sẽ tiếp diễn. Mục tiêu xuống là 1750$ và phá 1750$ giá sẽ xuống tới 1720$.
Hôm nay giá dưới 1770$ thì giảm lại vùng  /1750$. Giá trên 1770$ thì giá tăng đến 1780$.
Biên độ dao động: 1750$-1773$
Chiến thuật
Bán: 1768
Chốt Lời : 1760
Chặn Lỗ : 1773