Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 18/07/2012 (18/07/2012 12:42:00)
Giá vàng có phiên sôi động vào tối qua khi có cuộc họp của chủ tịch Fed. Khi Ông Bernanke nói rằng tình hình kinh tế vẫn tốt nên chưa cần đến những chính sách nới lỏng tiền tệ sớm. Điều đó đã làm nhiều nhà đầu tư thất vọng. Nên giá Vàng giảm tạo giá thấp nhất của ngày là 1572$. Nhưng sau đó Vàng cũng đã tăng giá mạnh mẽ và đóng cửa 1585$. Nhà đầu tư vẫn hy vọng vào buổi phát biểu tối nay của Ông Bernanke sẽ có điểm mới về QE3.
 
Về mặt  kỹ thuật, giá dao động ngày càng hẹp lại  1570-1600. Giá càng ngày càng hẹp lại. Cho thấy gần đến ngày bứt phá mạnh mẽ. Nên trong giai đoạn này nhà đầu tư hãy thận trọng để tránh rủi ro.
Hôm nay giá  trên 1585 giá sẽ tăng đến vùng 1600. Nếu giá dưới 1585 sẽ giảm về vùng 1575/1572
Biên độ dao động: 1572-1600
Chiến thuật

Bán :1582
Chốt Lời : 1576
Chặn Lỗ : 1586