Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 17/08/2012 (17/08/2012 01:33:00)

      Tối qua Vàng đóng cửa với mức giá cao, sau khi tạo giá thấp nhất của ngày tại 1600$ , giá đã tăng mạnh vào phiên Mỹ và tạo giá cao nhất của ngày tại 1618.6$. Và kim loại quý đã ổn định ở khu vực giá cao từ tối qua đến sáng nay. Dữ liệu kinh tế Mỹ tối qua như một túi hộn hợp, nhưng tổng thể các dữ liệu tạo áp lực cho chỉ số đồng đôla Mỹ.  Cũng là lý do chính đã giúp thúc đẩy sự tăng giá của kim loại quý.
Về mặt  kỹ thuật, hiện tại giá đang dao động trong 2 đường band của bollingerband, tối qua giá tăng mạnh mẽ nhưng khi gặp mức cản tại đường band trên của bollinger thì giá dừng lại. Sau một khoảng thời gian sideway từ tối qua đến giờ, giá có thể sẽ tăng tiếp tục vào ngày hôm nay, mục tiêu là 1626$/1630$.
Hôm nay giá dưới 1613$ thì giảm lại vùng  1609$. Giá trên 1613$ thì giá tăng đến 1626$.
Biên độ dao động: 1610-1626
Chiến thuật
Mua : vùng 1612-1616
Chốt Lời : 1626
Chặn Lỗ : 1608