Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 12-07-2012 (12/07/2012 01:53:00)
Hôm qua giá vàng đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa 10$. Từ giá thấp 1566$ đóng cửa tại 1576$ và tạo giá cao nhất tại 1583. Và khi FOMC thông báo sẽ không đưa ra gói kích thích kinh tế mới. Sáng nay giá Vàng hạ lại nhanh chóng còn 1570.
Theo phân tích kỹ thuật, MACD 4h đang âm. Giá nằm dưới đường trung bình của bollingerband. Cho thấy xu hướng giảm đến vùng 1552 chiếm ưu thế. Hôm nay vàng dưới 1577 thì giảm xuống 1564/1552. Nếu giá trên 1577 thì tăng đến vùng 1583.
Biên độ dao động: 1552-83

Chiến thuật
Bán                  : 1574
Chốt lời           : 1567
Chặn lỗ            : 1580