Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (01/10/2012 10:38:00)
GOLD
Trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy tại vùng giá gần mức kháng cự 1790, giá đã di chuyển trong biên độ hẹp suốt 2 tuần. Nếu như tuần này giá đóng cửa bên dưới 1736, thì chúng tôi nhận thấy sẽ có một sự đổi chiều đi xuống sâu, tiến về ít nhất là vùng 1692-1630.
Hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng giá đang di chuyển trong một khu vực sideway rộng 1530-1790.
Hôm nay, nếu giá đóng cửa bên dưới 1767 thì sẽ mở ra một hướng xuống rất dài, tiến về vùng 1692.
Vì vậy, chúng ta có 2 sự lựa chọn. Một là đứng ngoài quan sát thêm 1 ngày, xem đóng cửa thế nào. Hai là Bán tại 1765, stoploss 1788, mục tiêu 1625.