Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (02/10/2012 09:13:00)
Trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy tại vùng giá gần mức kháng cự 1790, giá đã di chuyển trong biên độ hẹp suốt 2 tuần. Nếu như tuần này giá đóng cửa bên dưới 1736, thì chúng tôi nhận thấy sẽ có một sự đổi chiều đi xuống sâu, tiến về ít nhất là vùng 1692-1630. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng giá đang di chuyển trong một khu vực sideway rộng 1530-1790.
Hôm qua, giá đã có một ngày đi lên mạnh, bức phá qua mức mấu chốt 1790. Nhưng ngay lập tức giá đi xuống ngay và đóng cửa ở mức 1775, tạo thành tín hiệu Pin bar tại mức kháng cự mấu chốt 1790. Từ tín hiệu này, chúng ta sẽ vào Bán tại 1780, stoploss 1792, mục tiêu 1740.
Hôm nay, nếu giá đóng cửa bên dưới 1763 thì sẽ mở ra một hướng xuống rất dài, tiến về vùng 1692.