Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (25/01/2013 01:18:00)
Hôm nay vàng trên 1668$ thì tăng đến 1675$/1685. Nếu vàng dưới 1668$ thì vàng sẽ giảm về 1662$/1655$
Biên độ dao động: 1662-1685
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 1668
Chốt Lời : 1674
Dừng Lỗ : 1662