Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (23/01/2013 10:15:00)
Hôm nay vàng dưới 1695 thì sẽ giảm về 1685 và 1675. Nếu giá vàng trên 1695 thì sẽ tăng đến 1702 và 1720.
Chiến lược:
Bán: 1694
Chốt lời: 1687
Chặn lỗ : 1698