Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (27/11/2012 01:17:00)
    Kể từ đợt tăng mạnh cuối tuần trước vàng đã sideway với biên độ hẹp vào ngày hôm qua và trong sáng nay. Diễn biến giá chưa thể phá được vùng 1751-1753 có thể sẽ điều chỉnh nhẹ xuống phía dưới để tích lũy cho đợt tăng tiếp theo. Xu hướng chính vẫn là tăng.

Chiến lược
Bán vùng :1752- 1750
Chốt lời 1740-1742
Dừng lỗ 1755