Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ ngày 30-07-2012 (30/07/2012 01:49:00)
AUD/USD
Đồng đôla Úc kết thúc 1 tuần tại mức giá cao trong nhiều tháng qua. Nhờ lớp bao phủ ngắn hạn và triển vọng tiếp tục kích thích kinh tế của Ngân hàng trung ương châu âu và cục dự trữ liên bang Mỹ.
Theo kỹ thuật, MACD đã dương. Giá càng ngày càng cao hơn những mức giá cao cũ và giá thấp cũng cao hơn những mức giá thấp cũ. Vì vậy, xu hướng tăng giá đang tiếp diễn.
Hôm nay, Đôla Úc trên 1.0485 thì sẽ tăng đến 1.0560. Nếu giá dưới 1.0485 thì sẽ giảm về lại 1.0327.
Biên độ dao động :
Chiến thuật
Bán : 1.0465
Chốt Lời: 1.0410
Chặn Lỗ : 1.0490


EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay : cuối tuần eur giảm mạnh từ 1.2390 về 1.2280 sau khi phá vùng kháng cự 1.2330.Như vậy Eur đã thể hiện xu hướng tăng trong trung hạn.Hôm nay dường Bollinger band  1h co lại cho dấu hiệu tăng yếu đi ,có thể eur giảm điều chỉnh từ mức cao 1.2390 về vùng hỗ trợ 1.2170 trước khi tăng lên tiếp tục xu hướng chính
      Biên độ : 1.2350-1.2170
Chiến Lược :
Bán vùng 1.2350-1.2390
Chốt lời     :1.2250 hoặc 1.2180
Dừng lỗ     : 1.2430

 
GBP/USD                                                 
Xu hướng trong ngày : đứng ngoài
Dự kiến hôm nay : GBP cuối tuần cũng đã tăng mạnh lên gần vùng kháng cự 1.5775,tuy nhiên bảng anh vẫn chưa phá được kháng cự này.Trong biểu đồ daily thì GBP vẫn còn trong sideway biên độ rộng.có thể GBP giảm xuống lại từ mức cao 1.5770.Đường Bollinger band 1h cũng đã thu hẹp lại thể hiện lực lên yếu dần.Hôm nay chúng tôi đứng ngoài chờ xu hướng rõ hơn
Biên độ : 1.5680-1.5800