Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (11/01/2013 11:01:00)

 EUR/USD
Xu hướng trong ngày   giảm                                                                        
    Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tăng mạnh mẽ bức phá kháng cự 1.3140 tiến lên gần kháng 1.3300 và cuối ngày đóng cửa tại 1.3270.Như vậy Eur sẽ tiếp tục xu hướng chính là tăng giá với mục tiêu gần nhất tại mức cao 1.3305.Trong biểu đồ daily hôm nay,đường Bollinger band đang mở rộng tạo thế tăng tiếp tục.Chúng tôi đã đừng lỗ tại 1.3140 vào hôm qua và chờ tín hiệu mua lên dự kiến tại vùng 1.3150-1.3170
-Chiến lược :
Trạng thái  :  chờ mua tại 1.3150—1.3170
Chốt lời     : 1.3300  hoặc 1.3330
Dừng lỗ     : 1.3100
 
 

 GBP/USD
    Xu hướng trong ngày : Hôm qua tăng mạnh bức phá kháng cự 1.6120 và cuối ngày đóng cửa tại 1.6165.Như vậy trong daily đồng GBP đã có hướng tăng khá rõ nhắm lên 1.6300.Hôm nay chúng tôi chờ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.6090-1.6120 mua lên
   Dự kiến hôm nay:
-Chiến lược :
Trạng thái : mua tại vùng 1.6090—1.6120
Chốt lời    : 1.6200—1.6250
Dừng lỗ    :1.6050
 


AUD/USD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên mạnh, đóng cửa bên trên mức kháng cự 1.0585. Hiện tại giá đang rất gần mức kháng cự bên trên đó là 1.0625. Nhìn tổng thể giá vẫn đang trong khu vực sideway rộng 1.0175.1.0625. Nếu tại đây mà xuất hiện dấu hiệu đổi chiều đi xuống thì giá sẽ về lại vùng biên dưới của khu vực sideway. Hiện tại, chúng ta nên tiếp tục đứng ngoài quan sát, đợi tín hiệu rõ ràng hơn rồi sẽ hành động.

 
USD/CAD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi xuống và đóng cửa bên dưới các mức Low của những ngày giao dịch trước đó. Dấu hiệu này cho thấy, hướng xuống đang tiếp diễn. Hôm nay, chúng ta sẽ vào Bán tại 0.9830, chặn lỗ 0.9880, mục tiêu 0.9740.

 
USD/JPY
Ngày hôm qua, giá đã tiếp tục đi lên và đóng cửa bên trên mức High 88.40. Sáng nay, giá lại tiếp tục đi lên. Nhìn tổng thể cặp tỷ giá này đang trong một xu hướng đi lên mạnh, vì vậy chúng ta chỉ đợi giá có nhịp hồi về lại vùng các đường trung bình và Mua lên, không cố gắng bắt đỉnh (bán khống) tại khu vực này.