Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (28/12/2012 09:15:00)
AUD/USD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày dao động nhẹ trong biên độ hẹp. Giá đang di chuyển trong khu vực của đường Bollinger band dưới, đồng thời công cụ AO cũng đã chuyển qua dưới zero. Dấu hiệu này cho thấy rằng hướng xuống đang được mở ra, và đây là nhịp đi xuống đầu tiên của nó. Tại đây, có hai khả năng xảy ra: một là giá sẽ tiếp tục đi xuống đến vùng hỗ trợ 1.0286, nếu giá đến đây thì chúng ta sẽ canh Mua lên; hai là giá sẽ hồi lên lại vùng kháng cự 1.0460, nếu giá đến đây thì chúng ta sẽ canh Bán xuống. 

 
USD/CAD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên trong một khu vực hẹp. Chúng ta nhận thấy rằng đường Bollinger band trên và mức fibo retracement 61.8% rất gần nhau, nên khu vực 0.9967 là mức giá mà chúng ta sẽ canh Bán, nếu thấy có tín hiệu đổi chiều đi xuống. Ngày hôm nay, chúng ta nên đứng ngoài quan sát.


 
USD/JPY
Ngày hôm qua, giá đã tiếp tục đi lên. Giá đang bám đường Bollinger band trên và công cụ AO vẫn đang tăng dần, cho thấy hướng lên vẫn còn rất mạnh. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để Mua khi giá hồi về lại vùng 83.85 và 82.82.