Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (12/11/2012 09:54:00)
AUDUSD
Ngày thứ 6 tuần trước, giá đã có một ngày đi xuống, đặc biệt là đóng cửa dưới mức Low của ngày thứ 5 là 1.0388; đồng thời đóng cửa của Tuần bên dưới mức mấu chốt 1.0410. Dấu hiệu này cho thấy rằng, hướng tiếp theo của thị trường là đi xuống, mục tiêu đầu tiên là tiến về 1.0260.
Hôm nay, chúng ta có cơ hội rất tốt để Bán tại 1.0415, chặn lỗ 1.0480, mục tiêu 1.0260.EUR/VND : Đứng ngoài.
 
USDCAD
Như chúng tôi đã phân tích, cặp tỷ giá này đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 0.9880-1.0010. 
Ngày thứ 6 tuần trước, giá đóng cửa rất gần mức cản trên, và biên độ dao động cũng đã hẹp lại. Nếu hôm nay, giá đóng cửa của ngày bên dưới Low của ngày thứ 6 tuần trước, thì giá sẽ đi xuống lại biên dưới 0.9880 của khu vực sideway.
Hôm nay, chúng ta sẽ chờ Bán tại 0.9980, chặn lỗ 1.0035, mục tiêu 0.9840.
 


GBP/USD:
Đứng ngoài.

USDJPY

Như chúng tôi đã phân tích trong những tuần trước, cặp tỷ giá này đang trong giai đoạn sideway, biên độ 77.90-80.60. 
Trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đóng cửa của Tuần trước nằm bên dưới mức mấu chố 79.65. Điều này cho thấy rằng, khuynh hướng sideway sẽ tiếp diễn, giá sẽ nhanh chóng quay trở lại biên dưới của khu vực sideway là 77.90.
Hôm nay, chúng ta có cơ hội để Bán tại 79.60, chặn lỗ 80.70, mục tiêu 79.90