Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (01/07/2015 11:27:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur trở lại xoay quanh hỗ trợ 1.1100 , cuối ngày đóng cửa tại 1.1144. Trong biểu đồ Monthly , chúng tôi nhận thấy mức kháng cự 1.1100 khá quan trong tại thời điểm này nếu như Eur đóng cửa bên dưới mức kháng cự này thì khả năng Eur tiếp tục giảm sâu hướng về 1.0500 và ngược lại khả năng  eur tăng chinh phục kháng cự 1.1630 vào tháng tới. Hôm nay chúng tôi nhận thấy Eur xoay quanh mức kháng cự 1.1100 trước khi xác định rõ xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Chúng tôi tạm thời quan sát chờ tín hiệu rõ hơn trong Daily
Chiến Lược :
Trạng thái  : Quan sát

GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : Gbp đã giảm trở lại sau khi gặp kháng cự 1.5950 , hôm qua tiếp tục bức phá hỗ trợ tiếp theo tại 1.5800, khả năng hướng về 1.5600 trong giai đoạn giảm điều chỉnh này . Trong biểu đồ Weekly, GBP hiện tại trong xu hướng chính tăng giá , nếu như tuần này GBP vẫn giữ vững trên 1.5800 thì tiếp tục hướng tăng trong thời gian tới chinh phục kháng cự 1.6240. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi ủng hộ bán khi giá kiểm tra 1.5800 với mục tiêu ngắn quanh hỗ trợ 1.5600 trước khi kết thúc tuần này.
Trạng thái : Giữ bán quanh 1.5800
Chốt lời     : 1.5670 hoặc 1.5600
Dừng lỗ    : 1.5930

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud vẫn còn sideway quanh khu vực  khu vực hỗ trợ 0.7630 vào cuối tuần qua đóng cửa là cây nến giảm trong weekly , tuy nhiên Aud vẫn chưa thật sự bức phá khỏi khu vực sideway và  có thể Aud  tiếp tục tăng trở lại sideway trong biên độ 0.7630—0.7840 . Chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ mua lên trong biên độ sideway này với mức dừng lỗ bên dưới 0.7500. Hôm nay chúng tôi giữ nhận định mua lên từ 0.7630 với mục tiêu tại 0.7770 hoặc 0.7830.
Trạng thái : Giữ mua tại 0.7630
Chốt lời : 0.7770 hoặc 0.7830
Dừng lỗ : 0.7500