Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (15/04/2015 11:19:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày tăng giá vào hôm qua đóng cửa bên trên kháng cự 1.0580 cho thấy khả năng Eur vào lại sideway trong biên độ 1.0460—1.1040 . Trong xu hướng dài hạn chúng tôi nhận thấy Eur vẫn trong xu hướng giảm giá, tuy nhiên tại khu vực này chúng tôi ủng hộ mua lên với mức dừng lỗ bên dưới 1.0460.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.0600—1.0620
Chốt lời     : 1.0700 hoặc 1.0850
Dừng lỗ     : 1.0460

GBP/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : GBP cũng tăng mạnh vào hôm qua vào lại sideway trong biên độ 1.4700—1.4950. Trong xu hướng dài hạn , Gbp vẫn trong xu hướng giảm nếu như nhịp tăng giá này vẫn không bức phá được kháng cự 1.4950 thì khả năng GBP sẽ còn tiếp tục giảm sâu về khu vực hỗ trợ 1.4500 trong thời gian tới.Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua ngắn trong giai đoạn sideway với mức dừng lỗ bên dưới 1.4560.
Trạng thái : Mua quanh 1.4700—1.4730
Chốt lời : 1.4860 hoặc 1.4950
Dừng lỗ : 1.4560

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Weekly, Aud di chuyển sideway trong biên độ 0.7730—0.7530 . Trong xu hướng dài hạn chúng tôi nhận thấy Aud vẫn đang trong xu hướng chính giảm giá , nếu như tuàn này Aud tiếp tục bức phá hỗ trợ 0.7530 thì khả năng Aud sẽ còn giảm sâu hơn về 0.7250 . Hôm qua Aud có một ngày tăng giá trợ lại tại khu vực biên dưới vùng sideway, chúng tôi nhận thấy có thể mua ngắn vào hôm nay với mức dừng lỗ bên dưới 0.7530 với nhận định Aud có thể trở lại sideway trong biên độ 0.7730—0.7530 trong thời gian tới .
Trạng thái : Mua tại 0.7590
Chốt lời : 0.7680 hoặc 0.7730
Dừng lỗ : 0.7530