Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (31/03/2015 10:55:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur đã không bức phá được kháng cự 1.1040, cuối ngày tạo cây nến giảm giá tại khu vực này cho thấy khả năng Eur trở lại sideway trong biên độ 1.1040—1.0630 trong thời gian tới . Hôm nay chúng tôi vẫn giữ trạng thái bán quanh khu vực 1.0950—1.0970 với mức dừng lỗ ngắn bên trên kháng cự 1.1040.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ bán tại 1.0950—1.0970
Chốt lời     : 1.0640
Dừng lỗ     : 1.1050

GBP/USD 
Xu hướng :   sideway
Dự kiến hôm nay :
Hôm qua GBP trở lại đóng cửa là một ngày giảm giá bên dưới hỗ trợ 1.4950 thể hiện khả năng GBP sideway trong biên độ 1.4950—1.4700 trong vài ngày tới. Nếu như trong tuần này GBP vẫn không thể bức phá đóng cửa trên kháng cự 1.4950 thì trong dài hạn GBP vẫn chưa thể kết thúc được xu hướng giảm hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 1.4250.Hôm nay chúng tôi giữ trạng thái bán ngắn trong sideway tại  1.4900—1.4950.
Trạng thái : Giữ bán tại 1.4900-1.4950
Chốt lời : 1.4750 hoặc 1.4700
Dừng lỗ : 1.5050

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Như dự kiến của chúng tôi Aud liên tiếp giảm về mục tiêu tại 0.7630 vào hôm qua . Tại khu vực hỗ trợ này chúng tôi tạm thời thoát trạng thái bán và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu mới.
Trạng thái : Quan sát