Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (25/03/2015 11:16:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur hôm qua đã không bức phá được kháng cự 1.1040, cuối ngày tạo cây nến giảm giá tại khu vực này cho thấy khả năng Eur trở lại sideway trong biên độ 1.1040—1.0630 trong thời gian tới . Hôm nay chúng tôi vào bán quanh khu vực 1.0950—1.0970 với mức dừng lỗ ngắn bên trên kháng cự 1.1040.
Chiến Lược :
Trạng thái  : bán tại 1.0950—1.0970
Chốt lời     : 1.0640
Dừng lỗ     : 1.1050

GBP/USD 
Xu hướng :   sideway
Dự kiến hôm nay :
Hôm qua GBP trở lại đóng cửa là một ngày giảm giá bên dưới hỗ trợ 1.4950 thể hiện khả năng GBP sideway trong biên độ 1.4950—1.4700 trong vài ngày tới. Nếu như trong tuần này GBP vẫn không thể bức phá đóng cửa trên kháng cự 1.4950 thì trong dài hạn GBP vẫn chưa thể kết thúc được xu hướng giảm hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 1.4250.Hôm nay chúng tôi vào trạng thái bán ngắn trong sideway khi giá kiểm tra 1.4900—1.4950.
Trạng thái : bán tại 1.4900-1.4950
Chốt lời : 1.4750
Dừng lỗ : 1.5050

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud đóng cửa là một cây nến Doji vào hôm qua sau khi thất bại tại biên trên vùng sideway 0.7630—0.7900. Chúng tôi vẫn giữ nhận định Aud tiếp tục sideway trong biên độ 0.7630—0.7900 trong thời gian tới nếu như Aud vẫn không bức phá được 0.7900. Hôm nay chúng tôi vào bán tại 0.7880 với dừng lỗ ngắn bên trên 0.7900.
Trạng thái : Bán tại 0.7880
Chốt lời : 0.7750
Dừng lỗ : 0.7950