Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (05/03/2015 10:36:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh mẽ bức phá khu vực sw 1.1270, khả năng hôm nay giảm về kiểm tra hỗ trợ 1.1150—1.1100 . Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn trong giai đoạn giảm giá , tuy nhiên trong biểu đồ Daily chúng tôi nhận thấy có thể Eur sideway trong biên độ 1.1150—1.1540 trong thời gian tới tính từ mức thấp 1.1100. Hôm nay chúng tôi tiếp tục vào mua lên quanh khu vực 1.1150 với mức dừng lỗ bên dưới 1.1100 .
Chiến Lược : Đứng ngoài

GBP/USD 
Xu hướng :  Sideway
Dự kiến hôm nay :
GBP đóng cửa giảm trở lại sideway trong biên độ 1.5320—1.5480 . Trong biểu đồ Daily cho thấy GBP bức phá đường trend trên cho thấy hướng tăng vẫn đang tiếp diễn trong giai đoạn này.Nếu như GBP bức phá kháng 1.5480 thì tiếp tục tiến lên 1.5590 trong vài ngày tới. Hôm nay chúng tôi vào bán nhẹ trong biên độ sideway khi giá kiểm tra 1.5480 với mục tiêu trong ngày quanh hỗ trợ 1.5320—1.5350.
Trạng thái : Bán tại 1.5480
Chốt lời : 1.5320—1.5350
Dừng lỗ : 1.5550

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud hiện tại vẫn đang di chuyển trong biên độ 0.7700—0.7900 . Trong biểu đồ Daily cho thấy Aud trở lại sideway trong biên độ 0.7880—0.7720 trước khi xác định xu hướng tiếp theo trong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi vào bán trong biên độ sideway khi giá tăng lên 1.7850 với mụa tiêu trong ngày tại 1.7750.
Trạng thái : Giữ bán tại 1.7850
Chốt lời : 0.7750
Dừng lỗ : 0.7920