Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (05/02/2015 11:25:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Eur đang dừng lại tại khu vực hỗ trợ 1.1150 này trong Monthly,có thể điều chỉnh nhẹ trong biên độ 1.1150—1.1640 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn.Hôm qua Eur đóng cửa là một ngày giảm giá cho thấy Eur trở lại sideway trong biên độ 1.1420—1.1160 trước khi tiếp tục tăng điều chỉnh chinh phục kháng cự 1.1640. Chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ mua ngắn nhịp điều chỉnh trong biên độ 1.1150—1.1640 với mức dừng lỗ bên dưới mức thấp 1.1090.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua quanh 1.1160--1.1220
Chốt lời     : 1.1420 hoặc 1.1640
Dừng lỗ     : 1.1090

GBP/USD 
Xu hướng :  Sideway
Dự kiến hôm nay :
Như dự kiến của chúng tôi GBP tăng lên vùng mục tiêu tại 1.5270 vào hôm qua . Trong biểu đồ Daily cho thấy GBP vẫn di chuyển sideway trong biên độ 1.5030—1.5270,nếu như hôm nay GBP bức phá kháng cự 1.5270 thì tiến lên kháng cự tiếp theo tại 1.5320. Tại thời điểm này chúng tôi thoát trạng thái và  tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn.
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud giảm bức phá hỗ trợ 0.7700 tuy nhiên cuối ngày giá bật lên đóng cửa bên trên mức hỗ trợ này cho thấy khả năng Aud đang được đẩy lên tại khu vực này trong dài hạn. Trong biểu đồ Daily cho thấy có lẽ Aud đang chuẩn bị nhịp tăng điều chỉnh kiểm tra kháng cự 0.7900 hoặc 0.8000 trước khi xác định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Chúng tôi vào mua lên tại 0.7720—0.7750 vào sáng nay với mục tiêu trong ngày tại 0.7900.
Trạng thái : Mua tại 0.7720—0.7750
Chốt lời : 0.7900 hoặc 0.8000
Dừng lỗ : 0.7630