Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (22/01/2015 09:29:00)

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur kiểm tra lên kháng cự 1.1640 như dự kiến của chúng tôi , cuối ngày giá đóng cửa bên dưới mức kháng cự này cho thấy lực bán vẫn đang được duy trì tại khu vực này. Trong Weekly cho thấy biên độ dao động tại 1.1640—1.1150 nếu như Eur vẫn tiếp tục di chuyển bên dưới khu vực kháng cự 1.1640—1.1740. Chúng tôi đã vào bán vào hôm qua quanh 1.1640 với mục tiêu hướng về 1.1150 trong dài hạn .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ bán tại 1.1640
Chốt lời     :  1.1460 hoặc 1.1150
Dừng lỗ     : 1.1800

GBP/USD 
Xu hướng :  sideway
Dự kiến hôm nay : Hiện tại GBP vẫn đang dao động trong sideway biên độ 1.5270—1.5040 Trong xu hướng dài hạn , GBP vẫn trong xu hướng giảm giá về khu vực hỗ trợ sâu hơn tại 1.4820 nếu như giá bức phá hỗ trợ 1.5040 . Hôm qua chúng tôi thoát trạng thái bán khi giá giảm về khu vực biên dưới vùng sideway gần mục tiêu 1.5040, chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát tại khu vực này chờ tín hiệu rõ hơn .
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : Aud hiện tại vẫn đang sideway trong biên độ 0.8220—0.8060 vào những ngày qua. Theo nhận định của chúng tôi thì  Aud vẫn đang trong xu hướng giảm giá trong dài hạn , tuy nhiên Aud đang gặp hỗ trợ mạnh tại  0.8060, nếu như Aud bức phá 0.8060 thì khả năng Aud tiếp tục xu hướng giảm sâu trong thời gian tới . Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn tại khu vực này.
Chiến lược
Trạng thái : Quan sát