Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (06/01/2015 11:02:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur giảm như dự kiến của chúng tôi về hỗ trợ 1.2050, cuối tuần giá vẫn tiếp tục đóng cửa bên dưới hỗ trợ này cho thấy khả năng Eur vẫn tiếp tục giảm hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 1.1650 trong dài hạn. Trong biểu đồ Daily , chúng tôi nhận thấy có thể Eur có một nhịp tăng điều chỉnh trước khi tiếp tục hướng giảm trong dài hạn. Chúng tôi tạm thời đứng ngoài chờ tín hiệu bán khi giá kiểm tra kháng cự 1.2050 hoặc 1.2160.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Đứng ngoài chờ bán

GBP/USD 
Xu hướng :  Giảm
Dự kiến hôm nay :  GBP giảm mạnh vào cuối tuần bức phá hỗ trợ 1.5370 tạo mức thấp mới tại 1.5150 vào sáng nay. Theo nhận định của chúng tôi thì GBP sẽ còn giảm sâu trong thời gian tới khi giá còn di chuyển bên dưới kháng cự 1.5480, khả năng hướng về 1.4800 trong dài hạn. Hôm nay chúng tôi đứng ngoài chờ nhịp điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.5370 hoặc 1.5480 trước khi quyết định vào bán.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm về mục tiêu của chúng tôi tại 0.8070 , đây là khu vực hỗ trợ trong dài hạn vì vậy chúng tôi tạm thời thoát trạng thái bán tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn.Hôm nay Aud tăng nhẹ điều chỉnh lên kháng cự 0.8210 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo .
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài