Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (24/11/2014 11:07:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay : Eur một lần nữa thất bại tại kháng cự 1.2580 vào cuối tuần qua và giảm trở lại đóng cửa tại 1.2390. Như vậy trong biểu đồ Weekly Eur vẫn trong xu hướng giảm , nếu như bức phá hỗ trợ 1.2360 thì khả năng Eur tiếp tục giảm sâu về 1.2250. Hiện tại Eur đang dao động sideway biên độ 1.2360—1.2580, chúng tôi chờ nhịp tăng kiểm tra kháng 1.2500 vào bán theo xu hướng với dừng lỗ bên trên kháng cự 1.2600.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Chờ bán tại 1.2500
Chốt lời     :  1.2360 hoặc 1.2250
Dừng lỗ     : 1.2600

GBP/USD 
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP sideway vào những ngày qua , tuy nhiên chúng tôi nhận thấy biên độ đang yếu dần tại khu vực này mặc dù GBP vẫn còn trong xu hướng giảm trong dài hạn dự kiến về khu vực hỗ trợ 1.5450. Hiện tại chúng tôi nhận thấy lực tăng đang được ủng hộ khi GBP tiến lên gần kháng cự 1.5750 , nếu như hôm nay GBP bức phá kháng cự này thì tiến chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.5940 vào tuần tới. Hôm nay chúng tôi giữ trạng thái mua quanh 1.5700 ,kỳ vọng GBP tăng mạnh sau khi bức phá kháng cự 1.5750.
Chiến lược
Trạng thái : Giữ mua tại 1.5700
Chốt lời : 1.5750 hoặc 1.5900
Dừng lỗ : 1.5580


AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud có một ngày giảm giá trở lại đóng cửa bên dưới hỗ trợ 0.8660 cho thấy Aud có thể tiếp tục giảm kiểm tra mức thấp 0.8540 trước khi quyết định hướng tiếp theo trong Weekly. Nếu như nhịp giảm này bị thất bại thì trong dài hạn khả năng Aud bắt đầu cho hướng tăng chinh phục kháng cự 0.8900. Chúng tôi đã vào mua Aud vào hôm qua tại 0.8660 và tiếp tục giữ trạng thái mua này với mức dừng lỗ tại 0.8530.
Chiến lược
Trạng thái : Giữ mua tại 0.8660
Chốt lời : 0.8800 hoặc 0.8860
Dừng lỗ : 0.8530