Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (15/10/2014 10:54:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày giảm giá nhưng vẫn còn trong biên độ sideway 0.8860-0.8750. Thêm vào đó giá vẫn dưới đường trung bình cho thấy xu hướng xuống vẫn còn rất mạnh. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8710  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8670. Nếu đồng Úc trên 0.8710  thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8770.
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.8660-0.8820
Chiến lược:
Bán: 0.8750
Chốt lời: 0.8680
Chặn lỗ: 0.8820EUR/USD
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày giảm vào hôm qua như dự kiến của chúng tôi khi giá không bức phá được kháng cự 1.2790 . Trong biểu đồ Weekly, Eur vẫn còn trong xu hướng giảm hướng về 1.2450 , tuy nhiên chúng tôi nhận thấy khả năng Eur trở lại sideway trong biên độ 1.2790—1.2580 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo . Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán quanh khu vực 1.2700 với mục tiêu tại 1.2600.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ bán tại 1.2700
Chốt lời     :  1.2600
Dừng lỗ     : 1.2800GBP/USD
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tiếp tục giảm vào hôm qua xuống vùng mục tiêu như dự kiến của chúng tôi tại 1.5900 , đây là khu vực hỗ trợ khá mạnh trong xu hướng dài hạn khi GBP lien tục giảm trong những tháng qua . Hôm nay chúng tôi kiến nghị thoát trạng thái bán tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ diễn biến tiếp theo.