Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (14/10/2014 01:48:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá. Ta thấy xu hướng đồng Úc đi ngang khá rõ. Biên độ dao động là 0.8659-0.8896. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8770  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8660. Nếu đồng Úc trên 0.8770 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8896.
Xu hướng : đi ngang
Biên độ dao động: 0.8660-0.8896
Chiến lược:
Mua: 0.8750
Chốt lời: 0.8850
Chặn lỗ: 0.8720

EUR/USD

Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày tăng vào hôm qua kiểm tra kháng cự 1.2790 cho thấy khả năng Eur sideway tại khu vực biên độ 1.2790—1.2600. Chúng tôi tôi vẫn giữ chiến lược bán vào hôm qua quanh 1.2700 với nhận định Eur vẫn trong xu hướng giảm nếu như giá chưa bức phá kháng cự 1.2790.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ bán tại 1.2700
Chốt lời     :  1.2600
Dừng lỗ     : 1.2800

GBP/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần qua GBP tăng giá điều chỉnh lên kháng cự 1.6160 như dự kiến , cuối ngày giá đóng cửa bên dưới đường trung bình cho thấy khả năng GBP chuẩn bị cho nhịp giảm tiếp diễn theo xu hướng về 1.5900. Hôm nay chúng tôi bán tại 1.6160 với mục tiêu tại 1.5950.
Chiến lược
Trạng thái :  Bán tại 1.6160
Chốt lời : 1.6100 hoặc 1.6050
Dừng lỗ : 1.6230