Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (25/09/2014 11:38:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc có quá trình điều chỉnh giá tăng lên vùng kháng cự  0.8897. Nhưng sau đó không phá được vùng kháng cự và đồng Úc bắt đầu tiếp tục xu hướng giảm giá. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8890  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8820/0.8760. Nếu đồng Úc trên 0.8890 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8930
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.8760-0.8890
Chiến lược:
Bán: 0.8860
Chốt lời: 0.8820
Chốt lỗ: 0.8900
 
GBP/USD
Đồng Bảng Anh đang xu hướng xuống. Vì vậy, hôm nay tiếp tục chiến lược Bán xuống của đồng Bảng Anh.  Hôm nay nếu đồng Bảng Anh  dưới 1.6330  thì đồng Bảng Anh  tiếp tục giảm xuống 1.6150.  Nếu đồng Bảng trên 1.6330  thì đồng Úc sẽ tăng lên 1.6500.
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 1.6150-1.6350
Chiến lược:
Bán: 1.6330-1.6370
Chốt lời: 1.6250/1.6150
Chốt lỗ: 1.6400

EUR/USD
Hôm qua Euro đóng cửa là một ngày giảm giá. Đồng Euro đang dưới đường trung bình của bollingerband. Xu hướng giảm giá của đồng Euro đang thể hiện mạnh.  Hôm nay nếu đồng Euro dưới 1.2780  thì đồng Euro  tiếp tục giảm xuống 1.2740/1.2660.  Nếu đồng Euro trên 1.2780  thì đồng Euro  sẽ tăng lên 1.2830
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 1.2660-1.2800
Chiến lược:
Bán: 1.2780
Chốt lời: 1.2660
Chốt lỗ: 1.2830