Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (18/09/2014 11:11:00)
EUR/USD
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur đã không điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.3030 như dự kiến của chúng tôi và tiếp tục giảm theo xu hướng chính hướng về hỗ trợ 1.2800 vào hôm qua. Hôm nay trong biểu đồ Daily cho thấy  Eur tiếp tục giảm tuy nhiên Eur đã tiến về gần khu vực mục tiêu của chúng tôi tại 1.2800, Chúng tôi kiến nghị thoát trạng thái bán tại khu vực này và đứng ngoài chờ tín hiệu tốt hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Đứng ngoài
Chốt lời     :   
Dừng lỗ     :

GBP/USD
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tăng mạnh vào hôm qua kiểm tra kháng cự 1.6380 , tuy nhiên giá vẫn không bức phá được mức kháng cự này và giảm trở lại đóng cửa tại 1.6277. Chúng tôi nhận thấy GBP vẫn tiếp tục di chuyển trong xu hướng chính là giảm , hiện tại khả năng hôm nay sideway trong biên độ 1.6360—1.6160 trước khi tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới . Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán tại 1.6270—1.6300 với dừng lỗ ngắn tại 1.6400.
Chiến lược
Trạng thái :  bán tại 1.6270 – 1.6300
Chốt lời : 1.6170
Dừng lỗ : 1.6400

AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày giảm giá mạnh và tạo giá thấp mới. Các đồng ngoại tệ đồng loạt giảm giá mạnh so với đồng đôla Mỹ. Cho thấy xu hướng xuống còn mạnh mẽ. . Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8950  thì đồng Úc tiếp tục gi ảm xuống 0.8870. Nếu đồng Úc trên 0.8950 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.9010
Xu hướng : giảm
Biên độ dao động: 0.8870-0.9010
Chiến lược:
Bán: 0.9000
Chốt lời: 0.8930
Chốt lỗ: 0.9050