Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (12/09/2014 11:25:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa tiếp tục là một ngày giảm giá sau khi tăng giá mạnh vào cuối phiên Á. Vào phiên Âu giá bắt đầu giảm mạnh. Cho thấy xu hướng giảm giá của Úc đang mạnh mẽ. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.9100  thì đồng Úc tiếp tục gi ảm xuống 0.9020. Nếu đồng Úc trên 0.9100 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.9150.
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.9020-0.9120
Chiến lược:
Bán: 0.9100
Chốt lời: 0.9050
Chốt lỗ: 0.9125

EUR/USD
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur sideway  vào hôm qua trong xu chính là giảm, dự kiến về gần hỗ trợ tiếp theo  tại 1.2800. Chúng tôi vẫn giữ chiến lược  ủng hộ bán nếu như Eur điều chỉnh kiểm tra kháng 1.3030 với mục tiêu 1.2800 trong tuần này.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  bán tại 1.3030
Chốt lời     :   1.2800
Dừng lỗ     : 1.3060

GBP/USD
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tăng vào hôm qua đóng cửa tại 1.6252 . Trong biều đồ Weekly , GBP giảm liên tiếp từ mức cao 1.7180 , chúng tôi nhận thấy hôm nay khả năng GBP giảm tại khu vực kháng cự  này  về kiểm tra hỗ trợ 1.6040 hoặc sâu hơn tại  hỗ trợ 1.5900 . Hôm nay chúng tôi vào bán với dừng lỗ ngắn bên trên 1.6280 .
Chiến lược
Trạng thái :  bán tại 1.6230
Chốt lời : 1.6160
Dừng lỗ : 1.6280