Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (28/08/2014 10:23:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là 1 ngày tăng giá và hiện tại giá đang trên mức kháng cự 0.9336. Cho thấy xu hướng tăng giá của đồng Úc đang chiếm ưu thế. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.9336 thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.9237. Nếu đồng Úc trên 0.9336 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.9460.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 0.9336-0.9460
Chiến lược:
Mua: 0.9345
Chốt lời: 0.9430
Chốt lỗ: 0.9300

EUR/USD
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay : Eur tăng trở lại vào hôm qua , có thể bắt đầu cho nhịp điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.3290 trước khi xác định xu hướng tiếp theo . Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn đang giảm , khả năng về hỗ trợ 1.2800 khá cao tại thời điểm này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đứng ngoài chờ nhịp điều chỉnh mới có thể vào bán , tạm thời chúng tôi đứng ngoài chờ tín hiệu tốt hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Đứng ngoài

GBP/USD
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP đóng cửa là một ngày tăng giá vào hôm qua , khả năng kiểm tra kháng cự 1.6680 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Hiện tại trong biểu đồ weekly,GBP  đang trong xu hướng chính là giảm chinh phục các mức hỗ trợ 1.6480 hoặc sâu hơn tại 1.6400. Hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát chờ nhịp điều chỉnh lên vùng 1.6680 để tìm tín hiệu bán tại khu vực này.
Chiến lược
Trạng thái :  Đứng ngoài