Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (12/06/2014 11:30:00)
EUR/USD  
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur giảm về gần hỗ trợ 1.3500 vào hôm qua , cuối ngày giá đóng cửa tại 1.3530. Trong biểu Daily , hiện tại Eur đang di chuyển bên dưới đường trung bình cho thấy xu hướng giảm đang tiếp diễn sau khi Eur kiểm tra kháng cự 1.3670 bị thất bại. Chúng tôi nhận thấy khả năng Eur sideway trong biên độ 1.3670—1.3500 trước khi có hướng rõ ràng hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.3540
Chốt lời     : 1.3580--1.3630
Dừng lỗ     : 1.3500

GBP/USD  
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Weekly hiện tại GBP sideway trong biên độ 1.6880—1.6690 trong xu hướng giảm từ mức cao 1.6995. Hiện tại GBP đang di chuyển bên dưới đường trendline cho thấy hướng giảm đang tiếp diễn , khả năng GBP chuẩn bị nhịp giảm hướng về 1.6690. Hôm nay chúng tôi vào bán tại giá thị trường và kì vọng GBP tiếp tục giảm theo xu hướng.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6790
Chốt lời    :  1.6690 hoặc 1.6650
Dừng lỗ    :  1.6850

AUD/USD  
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud tăng lên chạm kháng cự 0.9408 , cuối ngày giá đóng cửa bên dưới kháng cự này cho thấy khả năng Aud trở lại sideway trong biên độ 0.9408—0.9210 . Trong biểu đồ Weekly, Aud di chuyển trên đường trung bình cho thấy xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn , tuy nhiên chúng tôi nhận thấy có thể Aud sideway tại khu vực này trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn.Hôm nay chúng tôi vào bán tại 0.9380 với dừng lỗ bên trên kháng cự 0.9420.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 0.9380
Chốt lời    :  0.9300
Dừng lỗ    :  0.9420

USD/CAD  
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Cad giảm mạnh mẽ đóng cửa tại 1.0866 cho thấy hướng giảm đang tiếp diễn về hỗ trợ 1.0820 . Trong biểu đồ Daily cho thấy CAD hiện tại đang sideway trong biên độ 1.0820—1.0940 , chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát tại khu vực này chờ tín hiệu rõ hơn.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài
Chốt lời    : 
Dừng lỗ    : 

USD/JPY  
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Đồng Yên vẫn di chuyển ngang trong biên độ 100.80—103.42 trong thời gian khá dài . Chúng tôi nhận thấy chưa thể xác định xu hướng tiếp theo cho đồng Yên tại thời điểm này , chúng tôi đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu bức phá thoát khỏi biên độ sideway để xác định hướng đi tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài
Chốt lời    : 
Dừng lỗ    :