Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (28/05/2014 10:42:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một tăng giá. Hiện tại đồng Úc đang có mức kháng cự tại 0.9280. Hôm nay nếu tăng phá mức này, đồng Úc sẽ tăng tới 0.9315. Trường hợp nếu đồng Úc không phá được mức 0.9280, đồng Úc sẽ xuống lại 0.9200.
Xu hướng : sideway
Biên độ dao động: 0.9200-0.9315
Chiến lược:
Mua : 0.9250
Chốt lời: 0.9310
Chốt lỗ: 0.9230
 
USD/CAD
Hôm qua đồng canada đóng cửa là một nến doji, cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu dần. Và nhiều khả năng giá sẽ dao động sideway 1.0815-1.0925
Xu hướng : sideway
Biên độ dao động: 1.0815-1.0925
Chiến lược:
Mua : 1.0840
Chốt lời: 1.0880
Chốt lỗ: 1.0810

USD/JPY
Hôm qua đồng Yên dao động trong biên độ nhỏ. Hiện tại xu hướng của đồng Yên vẫn chưa rõ ràng. Chủ yếu dao động trong biên độ hẹp 101.20-102.30
Xu hướng : sideway
Biên độ dao động: 101.20-102.30
Chiến lược:
Bán: 101.95
Chốt lời: 101.50
Chốt lỗ: 102.10

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh vào hôm qua sau khi vào vùng chờ bán của chúng tôi tại 1.3670 , cuối ngày đóng cửa tại 1.3633. Trong Daily, Eur vẫn di chuyển bên dưới đường trung bình cho thấy hướng giảm vẫn tiếp diễn nhắm về hỗ trợ tiếp theo tại 1.3560. Chúng tôi vẫn giữ chiến lược bán quanh 1.3670 với kỳ vọng Eur giảm về mục tiêu 1.3560.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.3650—1.3670
Chốt lời     : 1.3560
Dừng lỗ     : 1.3740

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP cũng giảm mạnh vào hôm qua sau khi thất bại gần kháng cự 1.6900 , cuối ngày đóng cửa là một ngày giảm cho thấy lực bán đang được ủng hộ mạnh mẽ tại khu vực này nhắm về hỗ trợ 1.6760 . Chúng tôi đã bán GBP tại 1.6860 vào hôm qua và kỳ vọng hôm nay GBP tiếp tục giảm về mục tiêu 1.6760. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán thêm khi giá điều chỉnh lên 1.6830 với mức dừng lỗ bên trên mức cao ngày hôm qua tại 1.6880.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6830
Chốt lời    :  1.6760
Dừng lỗ    :  1.6920