Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (20/05/2014 10:57:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày giảm giá. Và sáng nay đồng Úc tiếp tục giảm giá và phá mức hỗ trợ quan trọng 0.9315. Cho thấy xu hướng đang chiếm ưu thế và nếu như hôm nay, đồng Úc đóng cửa dưới 0.9315 thì khả năng rất cao đồng Úc sẽ giảm xuống 0.9200.  
Hôm nay đồng Úc trên 0.9330 thì đồng Úc tăng đến 0.9400. Nếu đồng Úc dưới 0.9330 thì đồng Úc xuống  0.9270.
Xu hướng : xuống
Biên độ dao động: 0.9270-0.9350
Chiến lược:
Bán : 0.9330
Chốt lời: 0.9270
Chốt lỗ: 0.9380
 

USD/CAD
Hôm qua đồng canada đóng cửa là một ngày tăng giá. Điều này cho thấy đồng cad vẫn còn trong giai đoạn sideway. Nên nhiều khả năng, hôm nay đồng cad sẽ tiếp tục tăng và mục tiêu gần nhất là mức kháng cự 1.0925. Hôm nay đồng cad trên 1.0870  thì đồng cad  tăng đến 1.0920. Nếu đồng cad dưới 1.0870 thì đồng cad xuống  1.0810.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 1.0810-1.0925
Chiến lược:
Mua: 1.0870
Chốt lời: 1.0920
Chốt lỗ: 1.0800

USD/JPY
Hôm qua đồng Yên  đóng cửa là một nến doji có tim nến rất dài. Cho thấy khả năng rớt giá của đồng Yên đã yếu. Và nhiều khả năng đồng Yện sẽ tăng lên lại vùng 102.30. Hôm nay đồng Yên trên 101.50  thì đồng Yên  tăng đến 102.00. Nếu đồng Yên dưới 101.5 thì đồng Yên  xuống 100.76
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 101.00-102.30
Chiến lược:
Mua: 101.50
Chốt lời: 102.00
Chốt lỗ: 101.00
 
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur cuối tuần qua đóng cửa là cây nến giảm giá cho thấy khả năng Eur tiếp tục hướng giảm tiếp theo trong tuần này. Trong biểu đồ Daily, hôm qua Eur có một ngày tăng giá quanh khu vực hỗ trợ tại 1.3670 , khả năng Eur tăng điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.3770 trước khi tiếp tục xu hướng giảm trong tuần
Chiến Lược :
Trạng thái  : Chờ bán 1.3750 – 1.3770
Chốt lời     : 1.3670 hoặc 1.3600
Dừng lỗ     : 1.3850

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng vào vùng chờ bán của chúng tôi tại 1.6830 , cuối ngày giảm lại đóng cửa tại 1.6812 . Chúng tôi vẫn giữ nhận định xu hướng giảm cho GBP trong thời gian tới  và vào bán tại khu vực này, kỳ vọng GBP sẽ giảm sâu về khu vực hỗ trợ 1.6670.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6830—1.6860
Chốt lời    :  1.6760 hoặc 1.6670
Dừng lỗ    :  1.7000