Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (10/03/2014 01:08:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần qua Eur tăng mạnh bức phá 1.3890 tao mức cao mới tại 1.3914, tuy nhiên cuối ngày giá đóng cửa bên dưới kháng cự này .Trong biểu đồ Weekly, Eur đóng cửa bên trên mức cao của tuần trước cho thấy khả năng Eur tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này nhắm đến khu vực kháng cự tiếp theo tại 1.4200.Hôm nay chúng tôi chờ nhịp điều chỉnh về quanh hỗ trợ 1.3820—1.3800 mua lên với mức dừng lỗ tại 1.3700.
Chiến Lược :
Trạng thái  : mua tại 1.3800—1.3820
Chốt lời     : 1.3910
Dừng lỗ     : 1.3700GBP/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Gbp cuối tuần qua một lần nữa  bức phá kháng cự 1.6770 tuy nhiên cuối ngày giá đóng cửa bên dưới kháng cự này , cho thấy khả năng GBP tiếp tục sideway trong biên độ 1.6820—1.6600. Hôm nay chúng tôi bán quanh 1.6740—1.6760 với mục tiêu nhắm về biên dưới vùng sideway tại 1.6600 .
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6740—1.6760
Chốt lời    : 1.6620 hoặc 1.6580
Dừng lỗ    : 1.6840AUD/USD

Đồng úc cuối tuần qua đóng cửa là một ngày giảm giá nhẹ. Đồng Úc đang hướng về đường trung bình của bollingerband.  Hiện tại đồng Úc đang có mức hỗ trợ tại 0.9020 và mức kháng cự tại 0.9130.
Xu hướng : tăng
Biên độ dao động: 0.9020-0.9130
Chiến lược:
Mua: 0.9040
Chốt lời: 0.9120
Chặn lỗ: 0.9010USD/CAD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên lại trong vùng sideway nhỏ bên trong vùng sideway lớn của Daily. Chúng tôi nhận thấy rằng, giá vẫn đang di chuyển trong khu vực sideway biên độ 1.0905-1.1223. Hôm nay, chúng ta nên đứng ngoài quan sát.USD/JPY
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên dài và đóng cửa bên ngoài khu vực sideway của 25 ngày qua. Dấu hiệu này cho thấy giá đã có lực hỗ trợ để tiếp tục đi lên vùng 104.80. Ngày hôm nay, chúng ta có thể vào Mua tại 103.00, chặn lỗ 102.20, mục tiêu 104.80.