Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (23/10/2013 06:09:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá mạnh mẽ. Khi có tin của Mỹ, đôla Mỹ suy yếu hẳn so với các ngoại tệ mạnh trong rổ tiền tệ quốc tế. Vì vậy, đồng đôla Úc đã tăng mạnh mẽ. Tạo giá cao nhất trong 4 tháng qua. Về kỹ thuật, đồng Úc đang có mức kháng cự quan trọng tại 0.9790.
Hôm nay đồng Úc trên 0.9677 thì sẽ tăng đến 0.9790.  Đồng Úc dưới 0.9677 thì sẽ giảm xuống 0.9638
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 0.9638– 0.9790
Chiến lược
Mua: 0.9720
Chốt Lời: 0.9770
 Chặn Lỗ:0.9690EUR/USD 
Xu hướng trong ngày  : Tăng
Dự kiến hôm nay : Eur tăng mạnh vào hôm qua sau khi bức phá kháng cự 1.3700 tạo mức cao mới tại 1.3790 . Chúng tôi nhận thấy Eur còn tăng cao hơn nữa khi giá còn di chuyển bên trên hỗ trợ 1.3650.Hôm nay chúng tôi tiếp tục ủng hộ mua lên khi Eur điều chỉnh về khu vực 1.3700—1.3720 với mục tiêu hướng lên vùng kháng cự 1.3850—1.3900.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Mua tại 1.3700—1.3720
Chốt lời     : 1.3850 hoặc 1.3900
Dừng lỗ     :  1.3650GBP/USD 
Xu hướng trong ngày : Tăng
Dự kiến hôm nay : GBP tăng vào hôm qua nhắm tới mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại 1.6250. Hôm nay chúng tôi thoát trạng thái mua tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài