Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (31/07/2013 06:20:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur đã không phá được kháng cự 1.3296 và giảm lại sau đó , cuối ngày cho hướng giảm trong daily,khả năng Eur gặp kháng mạnh tại đây và chuẩn bị hướng giảm điều chỉnh trong vài ngày tới nhắm tới vùng hỗ trợ đầu tiên tại 1.3180—1.3150 và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.3000. Sáng nay chúng tôi bán tại khu vực 1.3250 với mức dừng lỗ ngắn bên trên 1.3300.
Chiến Lược :
Trạng thái  : bán tại 1.3250
Chốt lời     : 1.3180 hoặc 1.3150
Dừng lỗ     :  1.3300
       
 GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP giảm về mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại 1.5250 vào hôm qua. Trong biểu đồ Daily cho thấy hướng giảm tiếp tục nhắm về hỗ trợ tiếp theo tại 1.5180 và 1.5080. Hôm nay chúng tôi chờ bán tại 1.5280 – 1.5300 kì vọng GBP tiếp tục giảm chinh phục hỗ hợ 1.5080.
Chiến lược
Trạng thái : bán tại 1.5280
Chốt lời    :  1.5180 hoặc 1.5080
Dừng lỗ    :  1.5370AUD/USD
Đồng đôla Úc đã có 1 ngày giảm giá mạnh mẽ, gần chạm mục tiêu 0.9000. Sức giảm giá mạnh mẽ của đồng Úc cho thấy vẫn còn dài. Hôm nay đồng đôla Úc trên 0.9070 thì sẽ tăng đến 0.9130. Nếu đồng đôla Úc dưới 0.9070  thì sẽ giảm giá xuống 0.9000.
Biên độ dao động: 0.9000-0.9130
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Chờ Mua: 0.9020
Chốt Lời : 0.9100
Dừng Lỗ : 0.9000

 
USD/CAD
Đồng Canada đóng cửa là một ngày tăng giá. Thêm vào đó không phá được mức hỗ trợ 1.0261. Vì vậy, cho thấy xu hướng giảm giá của đồng Canada đang yếu dần. Mục tiêu đầu tiên đồng canada hướng đến là 1.0382 cũng là đường trung bình của bollingerband.
Hôm nay đồng canada trên 1.0300 thì sẽ tăng đến 1.0382. Nếu đồng canada dưới 1.0300  thì sẽ giảm giá xuống 1.0261.
Biên độ dao động: 1.0280-1.0382
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Chờ Mua: 1.0290
Chốt Lời : 1.0350
Dừng Lỗ : 1.0260
 
 
USD/JPY
Hôm qua đồng Yên đóng cửa là 1 ngày giảm giá nhẹ, cho thấy sự hồi phục của đồng Yên đã yếu. Vì vậy xu hướng giảm giá chiếm ưu thế trong thời gian tới.
Hôm nay đồng Yên trên 98.00  thì sẽ tăng đến 99.00. Nếu đồng Yên dưới 98.00  thì sẽ giảm giá xuống 96.90.
Biên độ dao động: 96.90-98.40
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 98.00
Chốt Lời : 97.20
Dừng Lỗ : 98.40