Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (10/06/2013 01:43:00)
AUD/USD
Đồng đôla Úc đang trên xó xu hướng  giảm giá mạnh mẽ. Sáng nay tiếp tục rớt giá khi vừa mở cửa đầu tuần phiên Á. Nhưng đồng Úc đang có mức hỗ trợ tại 0.9400. Vì vậy nếu không phá được mức này, đồng Úc sẽ tăng lại vùng 0.9670.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 0.9400 thì giảm xuống 0.9265. Nếu đồng đôla Úc trên 0.9400 thì tăng đến 0.9570.
Biên độ dao động: 0.9400-0.9570
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 0.9415
Chốt lời: 0.9500
Chặn lỗ: 0.9390
 
USD/JPY
Tuần vừa rồi Đồng Yên Nhật đã giảm giá mạnh mẽ. Nhưng kết thúc ngày cuối tuần, theo biểu đồ hình nến ta thấy xuất hiện nến doji. Cho ta dấu hiệu xuống đã giảm và có thể đồng Yên sẽ hồi phục lại vào ngày hôm nay
Hôm nay đồng Yên trên 97.80 sẽ tăng đến 98.73/100.85. Đồng Yên dưới 97.80 sẽ giảm xuống 96.50/95.00
Biên độ dao động 96.50-98.70
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 98.50
Chốt lời: 97.30
Chặn lỗ: 98.80
 
USD/CAD
Đồng Canada đã giảm giá mạnh vào 2 ngày cuối tuần. Nhìn biểu đồ tuần ta thấy xu hướng tăng giá của đồng Canada đang yếu dần.  Vì vậy có thể giá xuống từ vùng này.
Hôm nay đồng Canada trên 1.0210  thì tăng đến 1.0260/1.0300. Nếu đồng Canada dưới 1.0210 thì giảm xuống 1.0140.
Biên độ dao động: 1.0140-1.0260
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 1.0230
Chốt lời: 1.0165
Chặn lỗ: 1.0265

EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay :  Eur tăng mạnh trong tuần qua tạo mức cao mới 1.3300 ,trong biểu đồ tuần,Eur cho hướng tăng tiếp tục nhắm lên kháng cự 1.3470. Hôm nay chúng tôi nhận thấy khả năng Eur giảm điều chỉnh về vùng 1.3060—1.3110 trước khi tiếp tục xu hướng tăng chinh phục kháng cự 1.3470 tiếp theo. Sáng nay chúng tôi bán tại vùng 1.3230 với mức dừng lỗ ngắn bên trên mức cao 1.3300
Chiến Lược :
Trạng thái  :  bán tại 1.3230
Chốt lời     : 1.3120 hoặc 1.3070
Dừng lỗ     :  1.3320
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tăng mạnh tới vùng kháng cự đầu tiên tại 1.5680 trong biểu đồ weekly trong tuần vừa qua , dự kiến mục tiêu tiếp theo của chúng tôi  GBP nhắm đến kháng cự 1.5880 . Sáng nay khả năng GBP sẽ giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.5420—1.5460 trước khi định hướng tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : bán tại vùng 1.5560—1.5580
Chốt lời    :   1.5460--- 1.5420
Dừng lỗ    :  1.5700