Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (27/05/2013 01:33:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần Eur tăng lên kháng cự 1.2990 bị thất bại cuối ngày giảm lại đóng cửa tại 1.2930. Như vậy có thể Eur trở lại sideway trong biên độ 1.2990—1.2830 , hôm nay chúng tôi ủng hộ bán với mức dừng lỗ ngắn bên trên kháng cự 1.3030
Chiến Lược :
Trạng thái  :  bán tại 1.2950—1.2970
Chốt lời     :  1.2880 hoặc 1.2840
Dừng lỗ     :  1.3030
 
    
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Tăng
Dự kiến hôm nay : GBP tăng lên vùng kháng cự đầu tiên tại 1.5140 vào cuối tuần . Sáng nay trong biểu đồ H4, đường Bollinger band đang co hẹp lại thể hiên lức giảm yếu dần ,khả năng chuẩn bị cho xu hướng tăng giá trở lại từ mức thấp 1.5010. Hôm nay  chúng tôi chờ mua lên  tại vùng 1.5080—1.5100 với nhận định GBP tăng giá nhắm tới kháng cự 1.5200 sắp tới.
Chiến lược
Trạng thái : mua tại 1.5080—1.5100
Chốt lời    :   1.5160—1.5200
Dừng lỗ    :  1.5000
 


AUD/USD
Hôm qua đồng đôla Úc tiếp tục rớt vào ngày cuối tuần. Cho thấy xu hướng xuống vẫn còn mạnh mẽ. Hiện tại giá đang gặp mức hỗ trợ khá vững tại 0.9580, nếu phá được mức này , đồng Úc sẽ tiếp tục xuống mức hỗ trợ quan trọng 0.9400.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 0.9640 thì giảm xuống 0.9580. Nếu đồng đôla Úc trên 0.9640 thì tăng đến 0.9700.
Biên độ dao động: 0.9580-0.9700
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 0.9650
Chốt lời: 0.9590
Chặn lỗ: 0.9700
 

 
USD/JPY
Đồng Yên Nhật cũng đã đến giai đoạn giảm điều chỉnh, tuần qua đồng Yên đã bất ngờ giảm giá mạnh từ điểm cao nhất của tuần tại 103.72. Mức hỗ trợ gần nhất mà đồng Yên có thể chạm là 99.90.
Hôm nay đồng Yên trên 101.00 sẽ tăng đến 102.00. Đồng Yên dưới 101.00 sẽ giảm xuống 99.90.
Biên độ dao động 99.90-102.00
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán 101.90
Chốt lời: 101.20
Chặn lỗ: 102.30
 


USD/CAD
Đồng Canada vẫn ổn định trên mức 1.0290. Cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh mẽ. Mục tiêu gần kề ngày hôm nay là giá sẽ tăng đến 1.0392.
Hôm nay đồng Canada trên 1.0290 thì tăng đến 1.0392/1.0444. Nếu đồng Canada dưới 1.0290  thì giảm xuống 1.0220.
Biên độ dao động: 1.0290-1.0444
Xu hướng: tăng  
Chiến thuật:
Mua : 1.0320
Chốt lời: 1.0390
Chặn lỗ: 1.0280