Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (07/05/2013 10:04:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur có 1 ngày giảm sau khi kiểm tra lên gần kháng cự 1.3160 cuối ngày đóng cửa tại 1.3075. Chúng tôi đã bán tại vùng 1.3160 và kỳ vọng hôm nay Eur giảm tiếp tục về vùng mục tiêu của chúng tôi tại 1.3000.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  giữ bán tại 1.3160
Chốt lời     :  1.3030 hoặc 1.2990
Dừng lỗ     :  1.3240

 
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP vượt lên kiểm tra kháng cự 1.5600 tiếp tục bị thất bại và giảm mạnh cuối ngày là một ngày giảm khá vững chắc. Như vậy GBP có thể gặp kháng mạnh tại 1.5600 . Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán tại 1.5550—1.5570 dự kiến GBP sẽ giảm mạnh về vùng hỗ trợ 1.5460—1.5430.
Chiến lược
Trạng thái :  bán tại 1.5550—1.5570
Chốt lời    :   1.5460 hoặc 1.5430
Dừng lỗ    :  1.5600AUD/USD
Hôm qua đồng đôla Úc bất ngờ đóng cửa là 1 ngày giảm giá. Và đã xuống chạm mức hỗ trợ 1.0220. Mức hỗ trợ khá quan trọng. Vì vậy nếu hôm nay đồng đôla Úc dưới 1.0220 thì giảm xuống 1.0150. Nếu đồng đôla Úc trên 1.0220  thì tăng đến 1.0300.
Biên độ dao động: 1.0150-1.0300
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:

Chờ Bán : 1.0210
Chốt lời: 1.0160
Chặn lỗ: 1.0250

 
USD/JPY
Hôm qua Yên Nhật giao dịch quá yếu. Biến động trong biên độ hẹp.  Hiện tại Yên Nhật đang có mức kháng cự quan trọng 99.90. Hôm qua đã không phá được. Và theo biểu đồ hình nến ta thấy lực mua đã yếu dần. Vì thấy dấu hiệu đổi chiều của Yên Nhật có thể sẽ sảy ra trong tuần này. Hôm nay đồng Yên trên 99.30 sẽ tăng đến 99.90. Đồng Yên dưới 99.30 sẽ giảm xuống 98.40/97.80.
Biên độ dao động 97.80-99.30
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:

Bán  : 99.00
Chốt lời: 98.50
Chặn lỗ: 99.30

 
USD/CAD
Hôm qua đồng đôla tiếp tục đóng cửa là 1 ngày giảm giá. Nhưng đồng Canada đang có mức hỗ trợ cứng tại 1.0055. Vì vậy chưa bứt phá được , có thể do đầu tuần lực chưa mạnh. Nhưng nếu giá phá mức 1.0055 thì sẽ xuống vùng 0.9998.Hôm nay đồng Canada trên 1.0055 thì tăng đến 1.0100. Nếu đồng Canada dưới 1.0055  thì giảm xuống 0.9998
Biên độ dao động: 0.9998-1.0100
Xu hướng: giảm  
Chiến thuật:

Chờ Bán : 1.0050
Chốt lời: 1.0005
Chặn lỗ: 1.0080