Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (05/04/2013 09:33:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Tăng
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tăng mạnh mẽ sau khi kiểm tra mức thấp 1.2750 bị thất bại, tạo mức cao mới 1.2950. Trong biểu đồ H4, Eur đã vượt đường trend trên và đường Bollinger band đang mở rộng tạo thế tăng vững chắc. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên với mục tiêu Eur nhắm tới vùng kháng cự 1.3070.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  mua tại vùng 1.2870—1.2890
Chốt lời     :  1.2990 hoặc 1.3070
Dừng lỗ     :  1.2750

        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Tăng
Dự kiến hôm nay : Đồng GBP hôm qua xuống chạm hỗ trợ 1.5030 và bật lên mạnh mẽ như dự kiến của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua tiếp khi giá điều chỉnh về vùng 1.5170, với mục tiêu nhắm tới 1.5320 .
Chiến lược
Trạng thái :  mua vùng 1.5160—1.5180
Chốt lời    :   1.5260 hoặc  1.5320
Dừng lỗ    :   1.5030AUD/USD
Sau khi không phá được vùng kháng cự 1.0475-1.0500. Hôm qua đồng đôla Úc đã giảm giá lại mức hỗ trợ 1.0385. Hôm nay nếu giá không phá 1.0385 thì đôla Úc sẽ tăng lại vùng 1.0475. Vì đã đụng mức hỗ trợ và cũng là đường trung bình của bollingerband.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 1.0430 thì giảm xuống 1.0400-1.0385. Nếu đồng đôla Úc trên 1.0430  thì tăng đến 1.0500/1.0600
Biên độ dao động: 1.0400-1.0500
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 1.0405
Chốt lời: 1.0470
Chặn lỗ: 1.0380

 
USD/JPY
Hôm qua sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho ra đời chính sách tích cực để kích thích nền kinh tế vì vậy cặp tỷ giá usd/jyp đã tăng giá mạnh mẽ lên test lại mức kháng cự tuần trước 96.73. Và theo kỹ thuật sau khi không phá được vùng hỗ trợ cứng 91.80-92.90 và cũng ngay đường uptrend line nên giá đã tăng lên.
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 96.73 thì tăng đến 98.00. Nếu đồng Yên Nhật dưới 96.73 thì giảm 95.00
Biên độ dao động: 95.00-97.00
Xu hướng: giảm điều chỉnh
Chiến thuật
:
Bán : 96.70
Chốt lời: 95.50
Chặn lỗ: 97.20

 
USD/CAD
Hôm qua đồng Canada đã giảm chạm mức hỗ trợ 1.0100  đã đạt được mục tiêu theo kỹ thuật. Vì vậy  hôm nay nếu đồng Canada không phá được mức này sẽ tăng lại vùng 1.0180
Biên độ dao động: 1.0100-1.0180
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua :  1.0120
Chốt lời: 1.0170
Chặn lỗ: 1.0090