Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (28/03/2013 08:38:00)
EUR/USD
 - Xu hướng trong ngày: Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur giảm mạnh về hỗ trợ 1.2750 , vùng hỗ trợ 1.2650—1.2750 này khá quan trọng , nếu như hôm nay Eur vẫn không bức phá được vùng hỗ trợ này thì khả năng đây là điểm dừng của đoạn điều chỉnh cho xu hướng chính là tăng trong dài hạn . Nhìn vào biểu đồ ngày , hôm nay chúng tôi nhận thấy có thể Eur sẽ tiếp tục xuống thêm 1 nhịp nữa về 1.2650 , chúng tôi chờ bán tại vùng 1.2810—1.2840 với mức dừng lỗ ngắn tại 1.2920.
 
-Chiến lược :
Trạng thái  :  bán tại vùng 1.2810—1.2840
Chốt lời     : 1.2720 hoặc 1.2670
Dừng lỗ     : 1.2920
 
 
GBP/USD
- Xu hướng trong ngày : giảm
- Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Daily , GBP vẫn chưa bức phá đường xu hướng giảm tại mức cao 1.5270 . Chúng tôi nhận thấy có thể đồng GBP giảm về kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.4900 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo. Chúng tôi ủng hộ bán GBP tại khu vực sáng nay với mức dừng lỗ bên trên mức cao 1.5270 , chúng tôi kì vọng GBP tiếp tục giảm, mục tiêu trong ngày tại 1.5050
-Chiến lược :
Trạng thái : bán tại 1.5140—1.5170
Chốt lời    : 1.5080 hoặc 1.5050
Dừng lỗ    : 1.5270
                
  AUD/USD
Đồng đôla úc hôm qua đóng cửa thấp hơn buổi sáng khi không phá được mức kháng cự 1.0500. Vì thế xu hướng điều chỉnh giảm của đồng đôla Úc đang tiếp diễn, kỳ vọng đầu tiên là 1.0410, và khi phá vỡ mức này thì sẽ tiếp tục giảm về 1.0345.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 1.0440 thì giảm xuống 1.0410/1.0340. Nếu đồng đôla Úc trên 1.0440 thì tăng đến 1.0500
Biên độ dao động: 1.0340-1.0475
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán: 1.0440
Chốt lời: 1.0410/1.0380
Chặn lỗ: 1.0480
 

 
USD/JPY
Đồng Yên Nhật dường như không biến động vào ngày hôm qua nhưng đóng cửa thấp hơn 94.50. Điều này cho thấy quá trình điều chỉnh giảm của đồng Yên sẽ còn tiếp diễn. Kỳ vọng đồng Yên sẽ xuống lại đường band dưới của bollingerband và cũng ngay mức hỗ trợ 93.00
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 94.50 thì tăng đến 96.00. Nếu đồng Yên Nhật dưới 94.50 thì giảm giá 93.00
Biên độ dao động: 93.00-95.00
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 94.30
Chốt lời: 93.50
Chặn lỗ: 94.60
 


USD/CAD
Đồng Canada tiếp tục đóng cửa là 1 ngày giảm giá vào hôm qua và đóng cửa dưới 1.0180. Vì vậy, xu hướng điều chỉnh giảm của đồng Canada sẽ tiếp tục và mục tiêu là 1.0100
Hôm nay đồng Canada trên 1.0180 thì sẽ tăng lên 1.0240. Nếu đồng Canada dưới 1.0180 thì sẽ giảm lại vùng 1.0100.
Biên độ dao động: 1.0100-1.0200
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán :  1.0180
Chốt lời: 1.0120
Chặn lỗ: 1.0220