Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (21/03/2013 10:21:00)
EURUSD
- Xu hướng trong ngày  : Giảm                                                                                                             - Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur có 1 ngày tăng lên kiểm tra mức kháng cự 1.2950 nhưng cuối ngày giá vẫn đóng cửa dưới mức này, chúng tôi nhận thấy Eur vẫn chưa có hướng tăng nếu hôm nay Eur vẫn không phá được kháng cự 1.3000. Hiện tại Eur vẫn đang trong vùng bán của chúng tôi tại 1.2910—1.2950 , chúng tôi ủng hộ bán vào hôm nay với mức dừng lỗ trên kháng cự 1.3000.
- Chiến lược :
Trạng thái  :  bán tại 1.2950
Chốt lời     : 1.2870 hoặc 1.2820
Dừng lỗ     : 1.3020
 
 
GBPUSD

- Xu hướng trong ngày : Giảm
- Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP giảm nhanh về vùng mục tiêu của chúng tôi gần 1.5020 sau đó bật nhanh lên tạo mức cao mới 1.5186, tuy nhiên cuối ngày giá đóng cửa tại 1.5097. Có lẽ GBP đã gặp kháng cự mạnh gần vùng 1.5200 vào hôm qua, khả năng hôm nay GBP sẽ tiếp tục tăng nếu như giá không phá kháng 1.5200.
- Chiến lược :
Trạng thái : bán tại 1.5120
Chốt lời    : 1.5000 hoặc 1.4950
Dừng lỗ    : 1.5200
AUDUSD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày giao dịch yếu. Giá vẫn đóng cửa trên đường trung bình màu xanh, và AO vẫn đang trên zero, cho thấy hướng lên đang diễn biến. Hôm nay, nếu giá xuống lại vùng 1.0334-1.0300, và dấu hiệu đổi chiều đi lên xuất hiện, thì giá sẽ tiếp tục đi lên đến vùng 1.0600. Hiện tại, chúng ta nên sẵn sàng giao dịch trong tư thế chờ Mua.

 
USDCAD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên trở lại. Giá vẫn đang trên đường trung bình màu xanh, và AO vẫn đang trên zero, cho thấy hướng lên vẫn còn. Vì vậy, chúng ta chỉ canh giá tốt để Mua lên. Hiện tại, vùng giá mà chúng tôi thấy thích hợp để mua là 1.0100. Hãy kiên nhẫn đợi tín hiệu tốt nhất và vùng giá tốt nhất rồi hành động, sẽ thu được lợi nhuận cao nhất và có rủi ro thấp nhất.

USDJPY
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên, đóng cửa trên High của ngày thứ 3. Về tổng thể, giá vẫn đang trên đường trung bình màu xanh, và AO vẫn đang trên zero, nên chúng ta cũng chỉ đợi giá về vùng 91.20 rồi Mua là tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy, nhịp điều chỉnh đi xuống lại vùng 91.20 vẫn đang diễn ra.  Hôm nay, chúng ta có thể đặt lệnh chờ Bán tại 94.80, chặn lỗ 96.60, mục tiêu 92.00.