Tin tức ngoại tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược EUR/USD trong ngày của VGTA (06/08/2012 10:08:00)
Bán: 1.2500 - 1.2520
Mục tiêu: 1.2380
Dừng lỗ: 1.2560

Mua: 1.2360 - 1.2380
Mục tiêu: 1.2500
Dừng lỗ: 1.2320

Nhận định xu hướng trong 24 giờ
Phiên Châu Á: Tăng nhẹ
Phiên Châu Âu: Giảm nhẹ
Phiên Châu Mỹ: Tăng
Xu hướng chính trong ngày là Tăng.