Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (08/07/2015 10:56:00)
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Vàng tiếp tục giảm mạnh bức phá hỗ trợ 1163 giảm nhanh về hỗ trợ tiếp theo tại 1150 vào hôm qua. Hiện tại chúng tôi chưa nhận thấy tín hiệu đảo chiều rõ ràng tại thời điểm này , tuy nhiên chúng tôi nhận thấy 1150 là mức hỗ trợ cuối cùng trong xu hướng dài hạn .Hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn vào mua lên .
Trạng thái : quan sát chờ tín hiệu mua quanh 1150
Chốt lời : 1160--1165
Dừng lỗ : 1140