Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (06/07/2015 11:01:00)
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Daily Vàng đóng cửa tăng giá quanh hỗ trợ 1165, đây là mức hỗ trợ khá quan trong trong xu hướng dài hạn . Hiện tại chúng tôi chưa nhận thấy tín hiệu đảo chiều rõ ràng tại thời điểm này trong Weekly, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy khả năng Vàng tăng nhẹ kiểm tra kháng cự 1180 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo . Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua nhẹ quanh 1165 mục tiêu tại kháng cự 1180 trước khi có tín hiệu rõ ràng hơn.
Xu hướng : Sideway
Trạng thái : quan sát chờ mua quanh 1165
Chốt lời : 1180
Dừng lỗ : 1156