Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (03/07/2015 09:57:00)
Dự kiến hôm nay : Vàng giảm mạnh vào hôm qua bức phá hỗ trợ 1165 , cuối ngày tạo mức thấp mới tại 1156 . Chúng tôi nhận thấy khả năng hôm nay Vàng trên đường  hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 1148—1150 nếu như Vàng vẫn còn di chuyên bên dưới kháng cự 1170. Tuy nhiên trong biểu đồ lớn thì Vàng đang tiến về gần khu vực hỗ trợ  trong dài hạn, chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu mua lên khi Vàng vào khu vực 1150.
Xu hướng : Sideway
Trạng thái : quan sát chờ mua quanh 1150