Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (30/06/2015 12:03:00)
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua Vàng tăng mạnh mẽ tạo mức cao tại 1190 sau khi thất bại quanh khu vực hỗ trợ 1170 vào cuối tuần qua , tuy nhiên cuối ngày giá đóng cửa giảm khả năng Vàng trở lại kiểm tra hỗ trợ 1170 vào hôm nay. Chúng tôi nhận thấy có lẽ Vàng đã tìm được đáy quanh hỗ trợ khá mạnh tại 1165—1170 và chuẩn bị chuyển hướng tăng trở lại chinh phục kháng cự 1200—1215 trong tuần này. Chúng tôi vẫn giữ chiến lược mua lên quanh 1165—1170 ,mục tiêu đầu tiên tại 1200 hoặc cao hơn tại 1215 với mức dừng lỗ bên dưới 1160
Trạng thái : giữ mua quanh 1165--1170
Chốt lời : 1200--1215
Dừng lỗ : 1160