Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (10/06/2015 09:51:00)
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần qua Vàng có một ngày giảm mạnh mẽ bức phá hỗ trợ 1180  và giảm tiếp diễn hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1165 như dự kiến của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục được ủng hộ tại thời điểm này khi Vàng thất bại khi chinh phục kháng cự 1180 vào hôm qua.Tuy nhiên quanh khu vực hỗ trợ trong dài hạn 1150—1165 chúng tôi không ủng hộ bán và quan sát chờ tín hiệu đảo chiều tại khu vực này trong dài hạn .Hôm nay khả năng Vàng tiếp tục sideway trong biên độ 1180—1165.
Xu hướng : Sideway
Trạng thái : quan sát